Regulamin EASY CREDIT
 
1.    Ochrona danych osobowych
 
Użytkownicy, którzy prawidłowo przesłali formularz kontaktowy , zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) wyrażają zgodę na otrzymanie jednorazowej informacji handlowej drogą elektroniczną.
 
Użytkownicy, którzy wypełnili formularz  jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich jedynie w celu przygotowanie symulacji  i przesłania jej drogą elektroniczną.  
Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest EASY CREDIT Katarzyna Burzyńska z siedzibą w Poznaniu, ul. Zacisze 1 / 1.
 
2.    Wymagania techniczne
 
Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z formularza kontaktowego i otrzymania za jego pośrednictwem informacji o ofercie jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia elektronicznego posiadającego dostęp do Internetu oraz oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą.
Użytkownik musi posiadać konto poczty elektronicznej e-mail.
 
3.    Postępowania reklamacyjne
 
Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: easycredit@easycredit.net.pl. Easy Credit rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania
 
4. Postanowienia końcowe
 
Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 
EASY CREDIT zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.easycredit.net.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

  • Zostań partnerem

    Poszukujemy do współpracy firmy i osoby z całej Polski.
    Więcej Zostań partnerem
  • Oferta dla Twoich potrzeb

    Zapytaj o kredyt lub leasing.
    Więcej Oferta dla Twoich potrzeb