Leasing zwrotny

Przedsiębiorcom poszukującym dodatkowych środków na prowadzenie działalności proponujemy leasing zwrotny, który polega na tym, że bank wykupuje od firmy samochód, maszynę budowlaną, drogową lub inny przedmiot, a następnie oddaje ją leasingobiorcy w użytkowanie na podstawie umowy leasingu. Po wygaśnięciu umowy leasingu leasingobiorca ponownie staje się właścicielem przedmiotu.

W przypadku leasingu zwrotnego rozróżniamy leasing zwrotny techniczny – w tym przypadku od zakupu przedmiotu przez leasingobiorcę do złożenia wniosku leasingowego  nie minęło więcej niż 3 m-ce. W takim przypadku zazwyczaj możliwe jest zastosowanie procedur uproszczonych, nie wymagających udokumentowania kondycji finansowej leasingobiorcy.

Jeśli zakup przedmiotu przez leasingobiorcę miał miejsce wcześniej niż 3 miesiące od złożenia wniosku, wtedy -  w zależności od przedmiotu leasingu -  decyzja leasingowa może być uzależniona od pozytywnej weryfikacji finansowej leasingobiorcy.

W każdym przypadku leasing zwrotny ułatwia przedsiębiorcy zwiększenie płynności finansowej i pozyskanie dodatkowych środków.


Zapytaj o ofertę

  • Oferta dla Twoich potrzeb

    Zapytaj o kredyt lub leasing.
    Więcej Oferta dla Twoich potrzeb
  • Kontakt

    Zapraszamy do naszego biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
    Więcej Kontakt